Wyszukaj w serwisie:


odkurzacze centralne
wnętrza

budowa

wokół domu

znajdź nas na facebook

Bostik Sealing & Bonding Pro – nowa linia klejów i uszczelniaczy przeznaczona dla profesjonalistów

12 Listopada 2020
Sealing & Bonding Pro firmy Bostik to nowa linia klejów montażowych i uszczelniaczy, dedykowana wykonawcom profesjonalnym. Asortyment został podzielony na 7 strate-gicznych segmentów, a w ramach każdego z nich znajdują się zróżnicowane produkty, obejmujące zarówno typowe prace budowlane lub remontowe, jak i wąsko zdefiniowane zastosowania. 
 

Segment Farby i Dekoracja obejmuje akryle oraz kleje montażowe wodne do dekoracji i wykończeń. W segmencie Posadzki i Fasady znalazły się silikony monterskie, hybrydy oraz poliuretany do uszczelnień posadzkowych i fasadowych. Segment Kleje Montażowe to zróżnicowane produkty hybrydowe oraz poliuretanowe: do połączeń sztywnych i odkształ-calnych, szybkoschnące, krystalicznie bezbarwne oraz przeznaczone do wysokich obciążeń. Segment Budownictwo Ogólne obejmuje funkcjonalne kleje-uszczelniacze, a segment Ła-zienka i Kuchnia reprezentują silikony sanitarne oraz uszczelniacze do pomieszczeń mo-krych: octowe i neutralne. Produkty należące do segmentu Szklenie to silikony i hybrydy, w tym wyroby do produkcji szyb zespolonych. W segmencie Piany Montażowe natomiast znajdują się piany poliuretanowe: pistoletowe, letnie i zimowe oraz przeznaczone do mon-tażu stolarki okiennej i drzwiowej.
 
Wśród nowości na szczególną uwagę zasługuje wysokomodułowy, zaawansowany uszczel-niacz poliuretanowy do posadzek i fasad: Bostik P795 SEAL’N’FLEX PREMIUM. Jest to pro-dukt nowej generacji, dedykowany do złączy konstrukcyjnych i dylatacji pionowych oraz poziomych, także w posadzkach.
Marcin Leszczyński Menedżer ds. Produktu, Segment Uszczelniaczy, Pian i Klejów Montażo-wych Bostik, podkreśla:  „Zaletą tego produktu jest niewątpliwie to, że ma on doskonałe wła-ściwości robocze – w trakcie wiązania nie zachodzi ryzyko powstawania pęcherzy, proces przebiega właściwie bez skurczu, a fuga się nie wybrzusza. Skupiliśmy się na tym, by opracować produkt trwale elastyczny, o wysokiej odporności mechanicznej i doskonałej przy-czepności do większość  powierzchni bez konieczności gruntowania – nawet jeśli są one wilgotne”. 
Bostik P795 SEAL’N’FLEX PREMIUM znakomicie nadaje się zarówno do wąskich, jak i szero-kich szczelin. Dzięki technologii „gel paste” produkt jest gęsty i nie spływa, co ułatwia profi-lowanie spoiny. Przy aplikacji tradycyjnych uszczelniaczy na porowatej powierzchni, w wilgotnych warun-kach, w strukturze masy mogą tworzyć się pęcherze, deformujące fugę. Nowoczesna techno-logia Bostik P795 wyklucza możliwość tworzenia się pęcherzy w masie i wybrzuszaniu fugi – niezależnie od tego, jakie są warunki aplikacji i schnięcia
 – dodaje Marcin Leszczyński. 
Brak przykrego zapachu oraz wysoka odporność na działanie promieniowania UV powodu-ją, że produktem tym można wykonywać uszczelnienia wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Innowacyjnym produktem dedykowanym do prac prowadzonych na zewnątrz jest hybry-dowy uszczelniacz Bostik H725 SEAL’N'FLEX FACADE. Obszar zastosowania tego produktu jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. nawierzchnie obciążone ruchem pieszych, takie jak chodniki, place publiczne, ścieżki dla wózków, trasy dla pieszych, balkony, tarasy czy maga-zyny. Ten trwale elastyczny, niskomodułowy uszczelniacz doskonale nadaje się również do złączy ścian zewnętrznych, złączy na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach budowlanych oraz na wewnętrznych powierzchniach czołowych. Produkt charakteryzuje wysoka zdolność kompensacji odkształceń (+/- 25%), odporność na ścieranie oraz bardzo dobra przyczepność do większości materiałów gładkich i porowatych, bez konieczności gruntowania.
Przy użyciu Bostik H725 można wygodnie uszczelniać konstrukcje stalowe, takie jak hale, wiaty, silosy czy kontenery. Niezależnie od warunków aplikacji, nie istnieje ryzyko powsta-wania pęcherzy i deformacji fugi, a neutralny system utwardzania nie powoduje korozji w kontakcie z metalami. Nowoczesna technologia hybrydowa sprawia, że jest to produkt wol-ny od rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonów, a po związaniu może być malowany farbami wodnymi i większością farb dwuskładnikowych.

Produktem szczególnie przydatnym przy pracach wykończeniowych jest akryl klasy premium: Bostik Premium Paintable A975. Dzięki technologii UCA produkt ten wyróżnia bardzo wysoka wygoda aplikacji, skuteczność i trwałość przy pracach szpachlowych czy malarskich. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku stosowania nowoczesnych farb – gęstych, niekapiących z pędzla, jednopowłokowych, doskonale kryjących. Akryl ten jest wysoce kom-patybilny z każdym rodzajem farby, nie powodując rys, spękań czy odbarwień w powłoce malarskiej.  

Bostik Sealing & Bonding Pro to koncept globalny, który zakłada ujednolicenie nazw produk-tów na całym świecie. Nazwę w języku angielskim uzupełnia międzynarodowy kod literowo-cyfrowy oraz opis obszaru zastosowania. To odpowiedź na potrzeby profesjonalistów, któ-rzy dbają o detale i poszukują solidnych, nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań. 
 Galeria:


powrót


Odwiedzono: 1399 razy
Opublikowano przez: Pomysł na dom
Data publikacji: 12 Listopada 2020

Podziel się    Bruk Bet
podobne artykuły oferta eksperta


freshweb.pl | NetSoftware
2023 © Wszelkie prawa zastrzeżone stat4u