Wyszukaj w serwisie:


odkurzacze centralne
wnętrza

budowa

wokół domu

znajdź nas na facebook

Nie zaczynaj budowy od dymu z komina

15 Maja 2015
…mówi stare ludowe przysłowie. Niewątpliwe, jak każde przysłowie, jest ono wyrazem mądrości narodu, który je powtarza. Tym niemniej, dym z komina – byle tylko niezbyt gęsty i jak najmniej przykry dla otoczenia – powinien być z pewnością zwieńczeniem działa budowy domu. Aby jednak dojść do tego etapu, należy zadbać o prawidłową i bezpieczną budowę kominów na wszystkich etapach inwestycji; poczynając od projektu, aż po ostateczne wykończenie budynku.

Kanały kominowe

Czy może istnieć dom bez komina? Teoretycznie tak – jeśli jest to np. dom pasywny lub też po prostu ogrzewany instalacją bezemisyjną (elektryczną lub z zamkniętą komorą spalania), a przy tym zaopatrzony w wentylację mechaniczną. Domy takie stanowią jednak póki co rzadkość, dlatego też komin jest w ogromnej większości przypadków nieodzownym elementem budynku. Oczywiście komin to nie tylko to, co widzimy na dachu – system kominowy składa się przede wszystkim z sieci przewodów umieszczonych w ścianach i przeznaczonych do odprowadzania z wnętrza domu spalin oraz zapewnienia wymiany powietrza. W zależności od przeznaczenia, wyróżnia się trzy podstawowe odmiany przewodów kominowych.
  • Kanały wentylacyjne – odprowadzają one powietrze z wewnątrz, na zasadzie wymuszonej wentylacji grawitacyjnej. Zgodnie z normami, ich minimalny przekrój to 160 cm2. Przewody wentylacyjne powinny być samodzielne (każde wentylowane pomieszczenie należy wyposażyć w osobny przewód), a ich wyprowadzenie na zewnątrz budynku powinno być zabezpieczone kratką, tak by zapobiec przedostawaniu się z zewnątrz drobnych zwierząt, śmieci czy liści mogących obniżać drożność przewodu.
  • Kanały dymowe – przeznaczone są do odprowadzania produktów spalania paliw stałych, czyli najczęściej węgla, koksu lub drewna. Minimalne wymiary normatywne w przekroju przewodu to 14x14 cm (lub średnica 15 cm).
  • Kanały spalinowe – odprowadzają produkty powstałe przy spalaniu paliw gazowych i płynnych (gazu ziemnego, oleju opałowego itp.). Ich minimalny przekrój jest podobny jak w przypadku kanałów dymowych, z tą różnicą że dla kominów stalowych o przekroju okrągłym wystarcza średnica 12 cm.

Podane powyżej minimalne przekroje przewodów są w rzeczywistości zazwyczaj przekraczane, ze względów czysto pragmatycznych – budowa komina o szerszym przekroju (najczęściej 14 x 27 cm lub 27 x 27 cm) nie jest o wiele droższa niż najwęższego z możliwych, a zapewnia dużo większe bezpieczeństwo zarówno domownikom, jak i samej konstrukcji komina. Rodzaj tej ostatniej jest zresztą ściśle uzależniony od rodzaju kanału, a tym samym od właściwości odprowadzanych gazów.

Kanały spalinowe, oprócz odprowadzania gazów ze spalania paliw w kotle, nadają się również m.in. do odprowadzania powietrza z okapów kuchennych instalowanych nad kuchniami gazowymi. Pamiętać jednak należy, żeby ewentualność taka przewidziana była już na etapie projektowania instalacji kominowej, tak by zapewnić jej drożność wystarczającą do „obsłużenia” wszystkich planowanych źródeł spalin.

Właściwy komin nad właściwym kotłem

Wybór materiału, z którego wykonywane są ściany przewodów, jest ściśle uzależniony od zadania stawianego przed instalacją kominową. Najprościej mają się rzeczy w przypadku przewodów wentylacyjnych – ponieważ przepływające przez nie powietrze nie zawiera z zasady aktywnych substancji chemicznych i ma normalną pokojową temperaturę, ściany ich mogą być wykonywane właściwie z dowolnego materiału; wystarczy tylko by były szczelne i ognioodporne, zaś ich odcinki przebiegające poza ogrzewanymi pomieszczeniami warto ocieplić, by uniknąć wykraplania się pary wodnej z odprowadzanego powietrza. Inaczej ma się rzecz z przewodami odprowadzającymi produkty spalania.

W przypadku kanałów dymowych, nadal dobrze sprawdzają się tradycyjne kominy murowane, stosowane w budownictwie wszelkiego rodzaju od stuleci. Wykonywane są one najczęściej z pełnej cegły ceramicznej w różnych odmianach, dostosowanej zarówno do planowanej temperatury pracy komina, jak i do rodzaju odprowadzanych produktów spalania. Ze względu na dużą masę, kominy murowane muszą być stawiane na osobnym fundamencie, często też – dzięki swej sztywności i solidności – stanowią jeden z elementów konstrukcyjnych budynku. Komin tradycyjny szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku zastosowania równie tradycyjnych źródeł spalania, tj. pieców czy kominków o pracy ciągłej, zasilanych drewnem lub węglem. Dym i spaliny mają wówczas wysoką temperaturę, dzięki czemu nawet jeśli komin usytuowany jest przy ścianie zewnętrznej, nie grozi na ogół ich wychłodzenie w stopniu mogącym spowodować zaburzenia ciągu. Na ścianach wewnętrznych przewodu w tej sytuacji nie skrapla się woda, a sam komin dodatkowo oddaje ciepło do wnętrza pomieszczeń, stanowiąc swego rodzaju dodatkowy element instalacji grzewczej. Pamiętać przy tym jednak należy o starannej kontroli szczelności komina, tak by uniknąć niebezpieczeństwa przenikania dymu i trujących gazów do pomieszczeń domu – najprostszą tego metodą jest staranne tynkowanie kominów od zewnątrz, dzięki któremu wszystkie powstające pęknięcia czy szczeliny są od razu dobrze widoczne gołym okiem.

Zwykły komin murowany z cegieł nie jest oczywiście pozbawiony wad, a nawet ma ich dosyć sporo – przykładowo, jest słabo odporny na wewnętrzną korozję chemiczną, ma ciężką konstrukcję i po dłuższym czasie użytkowania nieuchronnie pojawiają się w nim pęknięcia, spowodowane przede wszystkim różnicą temperatur. Z tego też powodu, od pewnego czasu kominy tego typu wypierane są przez nowoczesne konstrukcje prefabrykowane, pozbawione większości owych wad. Pod względem konstrukcyjnym, najbardziej zbliżone do tradycyjnych są kominy murowane z prefabrykowanych elementów ceramicznych – kamionki kwasoodpornej lub ceramiki szamotowej; niekiedy także silikatu. Wykonuje się z nich wewnętrzną warstwę przewodu, z zewnątrz wykonując usztywniającą  obudowę, najczęściej z betonu lekkiego; całość należy posadowić na wzmocnionym fundamencie. Komin taki może być umiejscowiony tradycyjnie wewnątrz budynku i wówczas jego wystająca ponad dach część powinna być od zewnątrz wykończona w sposób estetyczny i praktyczny – np. cegłą klinkierową; nie tylko ładną, ale i łatwą do oczyszczenia z osiadającej nań sadzy czy pyłu. Komin można także wykonać jako przylegający do jednej ze ścian domu, a nawet jako wolnostojący. W takich przypadkach należy zadbać o to, by komin został estetycznie wykończony osłoną na całej swej długości, tam gdzie jest widoczny od zewnątrz. Natomiast elementy komina przechodzące przez pomieszczenia wewnętrzne należy obmurować lub osłonić płytami kartonowo-gipsowymi, zarówno ze względów estetycznych, jak i po to, by uniknąć niebezpieczeństwa poparzenia się przez osoby dotykające ścianki przewodu.

Interesującą alternatywą dla kominów murowanych są kominy stalowe. Ich konstrukcja składa się z odcinków rur wykonanych ze stali kwasoodpornej, o podwójnych ściankach – wewnętrznej,  stanowiącej fragment przewodu kominowego, oraz zewnętrznej-konstrukcyjnej. Odcinki te, o różnej oferowanej przez producentów powierzchni przekrojów, łączy się ze sobą na zacisk, uzyskując w rezultacie przewód o niemalże dowolnej wybranej długości. Wielką zaletą kominów stalowych jest ich lekka konstrukcja, dzięki której nie tylko nie jest konieczne sadowienie ich na osobnych fundamentach, ale nawet można przymocowywać je do ścian gotowego budynku. Problematyczna jest natomiast estetyka takich kominów, co sprawia, że zazwyczaj są one mocowane wewnątrz obudowy, pełniącej analogiczne role jak w przypadku omówionych wcześniej kominów z prefabrykatów ceramicznych. Wadą konstrukcji stalowej przewodów jest też ich mniejsza trwałość – o ile prefabrykowane kominy ceramiczne na ogół otrzymują gwarancję na 30 lat użytkowania, to w przypadku kominów stalowych jest to zwykle 10 lat. Trzeba jednak pamiętać, że wymiana komina stalowego jest dużo prostsza niż w przypadku jakiejkolwiek innej konstrukcji, a okres bezawaryjnego użytkowania instalacji w dużej mierze zależy od staranności jej utrzymania i od rodzaju odprowadzanych spalin.


>> Przeczytaj dalszą część artykułu


Fot. freeimages.com
Pomysł na domGaleria:


powrót


Odwiedzono: 2740 razy
Opublikowano przez: Pomysł na dom
Data publikacji: 15 Maja 2015

Podziel się    Bruk Bet
podobne artykuły oferta eksperta


freshweb.pl | NetSoftware
2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone stat4u