Wyszukaj w serwisie:


odkurzacze centralne
wnętrza

budowa

wokół domu

znajdź nas na facebook

Dom na szybko

20 Września 2012
Rozwój nowoczesnych technologii budowlanych pozwolił w ostatnich latach inwestorom na coraz częstsze odchodzenie od tradycyjnych technik budowlanych i typowych procesów wznoszenia domów metodą gospodarczą. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki relatywnemu spadkowi cen wyspecjalizowanych usług i materiałów budowlanych. Nie bez znaczenia jest także fakt, że coraz częściej czas rzeczywiście – a nie tylko przysłowiowo – przeliczalny jest na realny pieniądz, a wielu z nas nie może sobie już pozwolić na to, by całymi dniami samodzielnie wznosić ściany i wykańczać budynek, doglądać najmowanych ad hoc robotników, pilnować nocami składowanych na działce materiałów budowlanych etc. Dla tych wszystkich osób, które zgromadziły wystarczające środki finansowe na budowę i chcą ją po prostu szybko zacząć i skończyć – tak by np. z początkiem lata wejść na plac budowy, a jego koniec uczcić „parapetówką” – idealnym rozwiązaniem jest w tej sytuacji dom prefabrykowany lub modułowy.

(Nie)wielka płyta
Idea prefabrykacji podstawowych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynków w tzw. „fabrykach domów” liczy sobie już ponad wiek, w ciągu którego zdążyła już przejść okresy swojego rozkwitu, panowania (przynajmniej na rynku budownictwa wielorodzinnego i przemysłowego) oraz zmierzchu. Ten ostatni nie oznaczał jednak bynajmniej całkowitej rezygnacji z samej technologii prefabrykacji, a jedynie ograniczenie jej zastosowania do zakresów, w których jest ona uzasadniona ekonomicznie bez gwałtu na powszechnym poczuciu estetyki – tak jak miało to miejsce w przypadku niezliczonych blokowisk z wielkiej płyty, wznoszonych przez kilkadziesiąt lat na całym prawie świecie, a szczególnie w tzw. krajach socjalistycznych (z Polską włącznie). Koncepcja masowego budownictwa mieszkaniowego opartego o budynki w części lub całości prefabrykowane miała być – według zamierzeń wielu ówczesnych urbanistów – tanim lekarstwem na powszechny głód mieszkaniowy. Nigdy jednak w pełni się to nie udało, a przy tym zarówno jakość, jak i wygląd domów „produkowanych seryjnie” bywały tak złe, że budynki z elementów prefabrykowanych do dziś są często postrzegane jako substandardowy „trzeci gatunek” budownictwa. Jest to jednak ocena w dużej mierze niesprawiedliwa. Do takiego przekonania można dojść choćby na podstawie znajomości licznych realizacji architektonicznych w krajach takich, jak np. Finlandia czy Dania – w których jakość wyrobów oferowanych przez „fabryki domów” była tradycyjnie wysoka, stosowanie lekkich prefabrykatów drewnianych umożliwiało wznoszenie domków jednorodzinnych nawet o niewielkich rozmiarach, a dzięki odpowiedniej polityce społecznej, tanie zespoły mieszkaniowe nie przeradzały się w slumsy. Nawet jednak w zupełnie innych realiach, takich jak polskie, stosowana umiejętnie prefabrykacja budowlana – w postaci np. elementów konstrukcyjnych ścian, stropów, klatek schodowych czy pionów sanitarnych – pozwala na znaczną obniżkę kosztów inwestycji, niezależnie od technologii, w jakiej wznoszone są pozostałe części budynku. Niezależnie od tego, trzeba sobie zdawać sprawę, że współczesne prefabrykaty niewiele już mają wspólnego z topornie odlewanymi szarymi płytami z grubego żelbetonu – obecnie domy prefabrykowane to już nie monotonne klockowate „mrowiskowce” z dziesiątkami tanich mieszkań, ale zwykłe jednorodzinne budynki, estetyczne, o „ludzkiej” skali i z możliwością swobodnego komponowania projektów w zależności od potrzeb, możliwości finansowych i gustów inwestora. Wynika to przede wszystkim z faktu, że podstawowym materiałem konstrukcyjnym dzisiejszych domów prefabrykowanych jest drewno.

Drewniana nowoczesność
Wybór drewna jako podstawowego materiału konstrukcyjnego modułowych budynków XXI wieku może się z pozoru wydawać zaskakujący. Szczególnie wobec faktu, że w drugiej połowie ubiegłego stulecia synonimem nowoczesności w architekturze były budynki z materiałów całkowicie syntetycznych – betonu, aluminium, szkła czy zgoła tworzyw sztucznych. Narastanie jednak powszechnej świadomości ekologicznej z jednej strony, jak również rozwój nowoczesnych technik przetwórstwa drewna z drugiej, spowodowały szybki wzrost notowań tego materiału budowlanego wśród inwestorów. Jest to szczególnie dobrze widoczne w przypadku budownictwa jednorodzinnego, w którym wytrzymałość mechaniczna konstrukcji na obciążenia ma znaczenie drugorzędne, a zarazem najwyraźniej przejawiają się zalety konstrukcji drewnianych – takie jak walory ekologiczne, relatywnie niska cena elementów drewnianych czy ich niewielka masa, pozwalająca w wielu przypadkach na montaż praktycznie całego budynku bez użycia wyspecjalizowanego sprzętu budowlanego.
Prefabrykaty drewniane można podzielić na trzy zasadnicze grupy:
1.) Ściany prefabrykowane mają konstrukcję szkieletową z odpowiednio sezonowanego i ciętego drewna. Materiał drewniany o niskiej wilgotności nie wymaga dodatkowego impregnowania, choć oczywiście impregnacja może znacząco zwiększyć zarówno trwałość konstrukcji, jak i jej odporność na ogień (w zależności od użytych środków zabezpieczających). Drewniany szkielet elementu ściennego wypełniany jest wewnątrz materiałem izolacyjnym. Dodatkowa warstwa izolacyjna, wykonana ze styropianu lub wełny mineralnej, może być umieszczona od strony zewnętrznej, na pokładzie klejowym z siatką (w przypadku ścian wewnętrznych jest to oczywiście niepotrzebne). W ścianach już w fabryce wykonywane są otwory, a niekiedy również montowane są standardowe skrzydła drzwiowe i okienne.
2.) Konstrukcja stropów wykonywana jest z fabrycznie ciętych belek drewnianych lub modułów prefabrykowanych, wypełnianych warstwą izolacyjną z wełny mineralnej. Elementy te montowane są zazwyczaj na elastycznych podkładkach mających za zadanie tłumić wibracje, przede wszystkim w celu zapewnienia dodatkowej izolacji akustycznej.
3.) Prefabrykowane elementy dachowe przygotowane są zwykle z góry do różnych rodzajów pokrycia, w zależności od preferencji inwestora. Oczywiście również i one wypełniane są izolacją termiczną, zapewniającą odpowiednią paroprzepuszczalność. Od strony zewnętrznej pokrywane są zwykle poszyciem z folii budowlanej lub drewnianym, stanowiącym podkład pod zewnętrzną warstwę pokrycia.
Większość konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych pokrywana jest zazwyczaj od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi lub gipsowo-włóknowymi. Dodatkowo, ściany zewnętrzne posiadają od środka warstwę folii paroizolacyjnej, poprawiającej warunki mikroklimatyczne wewnątrz budynku.

Lekkie prefabrykaty i tanie moduły
Oferowane dziś na rynku domy z prefabrykatów można podzielić na dwie zasadnicze grupy:
1.) Typowe domy prefabrykowane różnią się od domów o konstrukcji tradycyjnej głównie tym, że większość ich elementów konstrukcyjnych – jak płaszczyzny ścian, stropów, panele, elementy konstrukcji szkieletowej etc. – została wykonana w znormalizowanych kształtach i wymiarach, w specjalnym zakładzie wytwórczym.
2.) Domy modułowe to odmiana domów prefabrykowanych, w których wykorzystuje się gotowe moduły, tj. wielkowymiarowe struktury konstrukcyjne –  takie jak całe pomieszczenia mieszkalne i użytkowe, ćwiartki czy połówki domów, a nawet całe budynki o stosunkowo niewielkiej kubaturze.
Różnica między obiema rodzajami domów prefabrykowanych wynika przede wszystkim z większej masy i większych wymiarów pełnych modułów w stosunku do zwykłych prefabrykatów. Powoduje to, że o ile typowe budynki prefabrykowane można wznosić praktycznie bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego, to w przypadku modułów konieczne jest użycie dźwigu oraz zapewnienie dojazdu ciężkim pojazdom transportowym. Poza tym domy modułowe dużo trudniej dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika, ze względu na ograniczoną liczbę wariantów typowych modułów i sposobów ich łączenia – podczas gdy z prefabrykatów drobnowymiarowych projektować można niekiedy domy nawet bardzo różniące się od siebie, nie tylko według projektów typowych. Ogromną zaletą konstrukcji modułowej jest natomiast krótki czas jej wznoszenia. Co prawda w niektórych przypadkach zdarza się czekać na samo przygotowanie wybranego modułu w fabryce; jeśli jednak moduły są już wykonane, ich przetransportowanie i montaż na placu budowy może być kwestią pojedynczych dni, a nawet godzin. Dla porównania, okres montaż konstrukcji domu ze zwykłych prefabrykatów nie przekracza kilku tygodni, a tradycyjnego domu wznoszonego metodą gospodarczą – średnio 1÷2 sezonów budowlanych. Moduły są poza tym relatywnie (tj. w stosunku do kubatury i wydatków na robociznę) tańsze od prefabrykatów drobnowymiarowych; acz trzeba pamiętać, że konieczność użycia ciężkiego sprzętu, koszt ten może podnieść.
Prefabrykaty wszelkich rodzajów montowane są na belkach podwalinowych (również prefabrykowanych), które z kolei osadzane są na ławie fundamentowej, zwykle betonowej. Fundamenty w większości przypadków nadal wykonywane są przez inwestorów samodzielnie, choć coraz częściej spotyka się ich realizowanie w ramach kompleksowej usługi przez firmy odpowiedzialne za budowę domu prefabrykowanego. Planując inwestycję terminowo, warto pamiętać, że czas potrzebny do wykonania fundamentów obejmuje często w przypadku domów prefabrykowanych większość całego przedsięwzięcia, przede wszystkim ze względu na konieczność prawidłowego związania betonu (proces ten musi trwać co najmniej tydzień, do czego należy wszak dodać czas potrzebny na wcześniejsze wykonanie wykopów i szalunków, wylanie betonu, podłączenia instalacyjne itd.). Poza tym, o ile montaż „na sucho” konstrukcji domów prefabrykowanych może być prowadzony nawet w miesiącach zimowych, to realizacji betonowego fundamentu poza tradycyjnym sezonem budowlanym należy oczywiście unikać.

Kto to zrobi?
Pomimo wszelkich przemian na polskim rynku budowlanym i coraz większego w nim udziału profesjonalnych firm budowlanych, nadal większość nowych budynków jednorodzinnych – szczególnie w mniejszych miejscowościach – wykonywanych jest tradycyjnym sposobem gospodarczym. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że w przypadku domów prefabrykowanych możliwość samodzielnego wykonawstwa jest dużo mniejsza. Jeśli chodzi o domy modułowe, to jest to w ogóle trudno wyobrażalne. Natomiast budowa domów w części lub w całości z zamówionych w fabryce drobnowymiarowych elementów prefabrykowanych zdarza się częściej, przy czym podstawowym argumentem za wyborem takiej opcji jest chęć obniżenia kosztów potrzebnych na wynajęcie wyspecjalizowanej firmy. Może to być jednak rachuba myląca.  Biorąc pod uwagę, że montaż elementów domy prefabrykowanego jest przedsięwzięciem skomplikowanym i wymagającym specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia, w celu uniknięcia problemów wynikłych z wadliwego wykonania, najlepiej zdecydować się na realizację domu przez profesjonalnego wykonawcę. Może to bowiem znacząco podwyższyć trwałość domu (a zwłaszcza jego odporność na wilgoć czy uszkodzenia mechaniczne), zarazem umożliwiając korzystanie przez dłuższy czas z serwisu gwarancyjnego. Trzeba jedynie pamiętać, by dokładnie sprawdzić szczegóły oferty – a zwłaszcza czy wykonawca oferuje za darmo projekt z możliwością ewentualnego dokonywania w nim poprawek, czy w cenę usługi wliczone jest wykonanie fundamentu, jaki jest okres gwarancyjny etc. W końcu każdy dom może się okazać inwestycją na większość życia.
Podsumowując zatem, można powiedzieć, iż dom prefabrykowany lub modułowy mniej będzie interesował osoby, które z braku pieniędzy planują budowę domu w kilku etapach, a przy tym mają dość czasu i doświadczenia na samodzielne wykonywanie prac, jak też na codzienne przesiadywanie na placu budowy i doglądanie robotników. Jest to natomiast doskonały wybór dla inwestora, który ma dość pieniędzy na rozpoczęcie i zakończenie budowy „za jednym zamachem” i przy wykorzystaniu specjalistów z firmy budowlano-montażowej, a który zarazem chce się do wymarzonego domu wprowadzić szybko i bez kłopotów. Bo przecież czas to nie tylko pieniądz – a im dłużej będziemy budować dom, tym krócej w przyszłości będziemy się nim cieszyć…

Fot. Tektum
Artykuł opublikowany w Pomysł na domGaleria:


powrót


Odwiedzono: 4603 razy
Opublikowano przez: Pomysł na dom
Data publikacji: 20 Września 2012

Podziel się    Bruk Bet
podobne artykuły oferta eksperta


freshweb.pl | NetSoftware
2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone stat4u