Wyszukaj w serwisie:


odkurzacze centralne
oferta eksperta

znajdź nas na facebook

centrale wentylacyjne Ekozefir

Ekozefir centrale wentylacyjne

Ekoklimax-Projekt Sp. J.
ul. Podolska 13
85-055 Bydgoszcz

tel. : 52 / 321 24 53
fax: 52 / 349 51 35 w.15

e-mail: biuro@ekozefir.pl

www.ekoklimax.pl

www.ekozefir.plTechnologia jutra

Firma EKOKLIMAX powstała w 1997 roku. Od początku działalności charakteryzuje ją dynamiczny rozwój oraz troska o jakość. Współpracując ze swoimi Partnerami specjalizuje się w kompleksowej obsłudze Klienta w zakresie: wentylacji • klimatyzacji • osuszania • nawilżaniaTechnologia lżejsza niż wiatr

Zebrane przez Ekoklimax-Projekt doświadczenie w zakresie wentylacji i klimatyzacji zaowocowało wypuszczeniem w 2000 roku na rynek pierwszych seryjnych centralek wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Ekozefir. Od tego okresu datuje się dynamiczny rozwój firmy, gdzie troska o jakość i praktyczność zastosowań przewyższa aspekty ekonomiczne. Ciągłe unowocześnianie wyrobów oraz zwiększanie zakresu ich stosowania pozwala na dostarczanie sprawdzonych urządzeń, charakteryzujących się wysoką jakością i niezawodnością, pozwalającą na zaspokojenie potrzeb wymagających klientów.Więcej na www.ekoklimax.pl, www.ekozefir.pl


Firma Ekoklimax od ponad 15 lat działa w zakresie wentylacji • klimatyzacji • osuszania • nawilżania

Od 2000 roku Ekoklimax-Projekt jest producentem central wentylacyjnych Ekozefir - produkcja obejmuje ponad 100 typów central, dzięki czemu Firma może zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających klientów. Centrale wentylacyjne Ekozefir znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i komercyjnym, przemysłowym oraz innych obiektach specjalnego zastosowania, np. basenach, szpitalach, laboratoriach. Rekuperatory Ekozefir cechuje przede wszystkim jakość i wydajność, uzyskane dzięki dbałości o każdy szczegół. Wyprodukowany  egzemplarz przechodzi próby sprawdzające prawidłowość działania wszystkich funkcji. Do produkcji central Ekozefir wykorzystywane są jedynie wyroby najlepszych dostawców. Silniki wentylatorów ebm-papst, które Ekoklimax-Projekt zastosował jako jedna z pierwszych firm, spełniają wymagania stawiane przez dyrektywę ErP 2015. Najnowsze wirniki wentylatorów promieniowych RadiCal i osiowych HyBlade w połączeniu z silnikami EC sprawiają, że całkowita sprawność wentylatora jest na bardzo wysokim poziomie. Wymienniki krzyżowe stosowane w tych rekuperatorach cechuje najwyższa sprawność odzysku ciepła przy niewielkich oporach przepływu powietrza.

Firma nieustannie stara się, aby udoskonalać swoje wyroby, wprowadzając nowe technologie oraz dopracowując szczegóły konstrukcji. To rekuperatory Ekozefir wprowadziły na polski rynek Elektroniczną Komutację, które po raz pierwszy została wykorzystana na szeroką skalę właśnie w tych urządzeniach. Sukcesem okazały się również centrale podwieszane z wymiennikami przeciwprądowymi (seria RP), które masowo przyjęły się na rynku.

Ekoklimax aktualnie prowadzi pracę nad kolejnymi modelami central z jeszcze lepszymi parametrami, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik projektowania komputerowego CAD.

Więcej na www.ekozefir.pl, www.ekoklimax.pl


CENTRALE WENTYLACYJNE UNIWERSALNE RK-(...)-UP/UPE

Rekuperatory Ekozefir serii RK-UP oraz RK-UPE to kompaktowe centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym.
Przeznaczone są do pracy w pozycji pionowej, można je lokalizować na podłodze lub na ścianie tam, gdzie dogodny jest pionowy układ kanałów, wychodzących z górnej klapy centrali.
Standardowa obudowę szkieletowa wypełniona jest płytami z blachy alucynk i wełną szklaną pokrytą od wewnątrz impregnowaną, zmywalną tkaniną szklaną, zapewniającą pochłanianie hałasu już wewnątrz centrali.
Sterowanie realizują mikroprocesorowe sterowniki Standard lub opcjonalnie Digital, zapewniające zaawansowane funkcje oraz bezproblemową i intuicyjną obsługę.

Wymiennik: krzyżowy
Pozycja pracy: pionowa
Rozmieszczenie króćców przyłączeniowych: w górnej klapie centrali


Centrale wentylacyjne uniwersalne RK-(...)-UP/UPE do 700m
³>>

Centrale wentylacyjne uniwersalne RK-(...)-UP/UPE od 1000m³ >>CENTRALE WENTYLACYJNE PODWIESZANE RK/RP-(...)-SP/SPE

Serie rekuperatorów SP oraz SPE zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o małych przestrzeniach. Są to płaskie, podwieszane centrale wentylacyjne, przeznaczone do monażu w ciasnych przestrzeniach międzystropowych.
W konstrukcji tych central wentylacyjnych maksymalnie zmniejszono wymiar wysokości, a ze względu na montaż bezpośrednio "nad głowami użytkowników" zmniejszono emisję hałasu stosując zaawansowaną czterowarstwową obudowę. Dzięki użyciu nowoczesnych materiałów, efektywnych termicznie i akustycznie uzyskano znaczne tłumienie dźwięków wewnątrz obudowy oraz znakomitą izolację termiczną i akustyczną, przy zachowaniu rozsądnych grubości ścianek.

Wymiennik: krzyżowy lub przeciwprądowy
Pozycja pracy: płaska, podwieszana
Rozmieszczenie króćców przyłączeniowych: po bokach


Centrale wentylacyjne podwieszane RP-(...)-SPE>>

Centrale wentylacyjne podwieszane RK-(...)-SP/SPE >>CENTRALE WENTYLACYJNE KLASYCZNE RK-(...)-KP/KPE

Kompaktowe centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne Ekozefir z serii RK-KP(E) są to urządzenia przeznaczone do pracy w pozycji pionowej. Rekuperatory te można lokalizować na podłodze lub na ścianie tam, gdzie dogodny jest poziomy układ kanałów, wychodzący ze szczytów centrali.

W centralach RK-KP(E) króćce przyłączeniowe znajdują się w przeciwległych ścianach szczytowych centrali i umieszczone pionowo jeden nad drugim.
Istnieje dodatkowo możliwość dachowego wykonania centrali - z daszkiem.

Wymiennik: krzyżowy
Pozycja pracy: pionowa
Rozmieszczenie króćców przyłączeniowych: po bokach pionowo


Centrale wentylacyjne klasyczne RK-(...)-KP/KPE do 700m³>>

Centrale wentylacyjne klasyczne RK-(...)-KP/KPE od 1000m³>>CENTRALE WENTYLACYJNE DO DOMÓW PASYWNYCH RK-(...)-EKE

Centrale Ekozefir z serii RK-EKE są urządzeniami dedykowanymi do wentylacji mechanicznej energooszczędnych oraz pasywnych domków jednorodzinnych, pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, itp. wyposażonych we własne ogrzewanie.
Rekuperatory te posiadają konfigurację wyjścia króćców jak seria KP(E) - po bokach centrali jeden nad drugim, jednak konstrukcja centrali jest zupełnie inna. Bezszkieletowa, wielowarstwowa, pozbawiona jakichkolwiek mostków termicznych obudowa spełnia najwyższe parametry termiczne i akustyczne. Wentylatory (wyłącznie EC) zamontowane są w większych kubaturach przestrzeni wentylatorowych. Wymiennik odzysku ciepła o dwukrotnie większej niż standardowo wielkości posiada najgęstszy rozstaw płyt 1,8 mm, zapewniając zaskakująco wysoki odzysk ciepła przy niezwykle niskim oporze przepływu oraz zmniejszonej podatności na szronienie.

Centrale wentylacyjne serii EKE do domów pasywnych oraz energooszczędnych gwarantują najwyższy dla wymienników krzyżowych odzysk ciepła przy najniższym zużyciu energii przez wentylatory, a przy tym charakteryzują się również najwyższą kulturą pracy (maksymalnie cicha obudowa).

Centrale wentylacyjne do domów pasywnych RK-(...)-EKE >>
CENTRALE WENTYLACYJNE Z REGERATOREM OBROTOWYM RO-(...)

Rekuperatory Ekozefir z serii RO są to centrale wentylacyjne z regeneratorem obrotowym.
Podczas gdy dla systemu z jedną centralą zalecany jest szczelny wymiennik płytowy gwarantujący nieprzedostawanie się niepożądanych woni z kuchni czy WC do reszty instalacji na stronę nawiewną, tak przy kilku centralach część z nich może obsługiwać strefy, gdzie dopuszczalna jest recyrkulacja i tam bardzo dobrym wyborem może okazać się centrala serii RO. Zaletą takiego rozwiązania jest większa sprawność odzysku, a także możliwość odzysku wilgoci w usuwanego powietrza.

Wszystkie centrale z serii RO posiadają superenergooszczędne wentylatory elektronicznie komutowane z regulacją wydajności sygnałem 0-10V.

W każdej centrali znajduje się wysokosprawny, aluminiowy regenerator obrotowy ze specjalnie ukształtowanym wypełnieniem zwiększającym odzysk ciepła.


Centrale klasyczne z regeratorem obrotowym RO-(...)-KPE >>CENTRALE WNTYLACYJNE MINIMAX MMK-(...)-KPE/SPE/SPPE

Serię Mini-Max rekuperatorów Ekozefir skonstruowano specjalnie dla klientów pragnących najbardziej energooszczędnej, a zarazem najtańszej wentylacji. Mini-Max to minimum kosztów przy maksymalnej energooszczędności i z najwyższej kulturze pracy i maksymalnie łatwej obsłudze. Obudowa o podobnej konstrukcji jak w energooszczędnych centralach EKE została tutaj nieco uproszczona, jednak dalej zapewnia wysokie walory termiczne i akustyczne przy mniejszych gabarytach i wadze. Wentylatory z elektroniczną komutacją sterowane są prostym, acz skutecznym i funkcjonalnym sterowaniem wbudowanym w obudowę. Sterowanie umożliwia płynną zmianę wydajności ogólnej oraz płynną, bezstratną regulację proporcji nawiewu do wywiewu.

Opcjonalny zdalny zadajnik wydajności montuje się wkładając jedną wtyczkę w gniazdo na obudowie. Czynność ta automatycznie przełącza urządzenie w tryb sterowania zdalnego z zachowaniem proporcji ustawionych gałkami regulatora zintegrowanego z obudową.
Rolę zewnętrznego zadajnika wydajności może pełnić dowolny nadrzędny regulator z wyjściem 0-10V. W związku z tym centrale te znakomicie nadają się również do zastosowania jako końcowe stopnie rozbudowanego systemu wentylacji obsługujące odrębne pomieszczenia lub strefy, regulowane nadrzędnie sterownikiem centralnym. Seria Mini-Max dostępna jest w konfiguracji KPE i SPE.

Centrale wentylacyjne MINIMAX MMK-(...)-KPE/SPE/SPPE >>CENTRALE WENTYLACYJNE BASENOWE RK-(...)-KPEB/UPEB

Centrale wentylacyjne Ekozefir z serii RK-KPEB/UPEB są urządzeniami służącymi do wentylacji mechanicznej basenów oraz krytych pływalni.

Wysokosprawny krzyżowy wymiennik odzysku ciepła z aluminiowymi płytami o specjalnym kształcie gwarantuje najlepszy odzysk ciepła. Płyty wymiennika są epoksydowane i dostępne są w kilku wariantach ich rozstawu.
Zestaw przepustnic recyrkulacji umożliwia automatyczną zmianę udziału powietrza świeżego w strumieniu nawiewanym w zależności od wilgotności w pomieszczeniu basenu.


Centrale wentylacyjne basenowe RK-(...)-UPEB >>

Centrale wentylacyjne basenowe RK-(...)-KPEB >>  DOBIERZ CENTRALĘ >> 
  DOBIERZ CENTRALĘ >> 
  DOBIERZ CENTRALĘ >> 

   
 powrót


Odwiedzono: 16418 razy
Opublikowano przez: Pomysł na dom
Data publikacji: 12 Czerwca 2013

Podziel się    Bruk Bet

freshweb.pl | NetSoftware
2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone stat4u