Wyszukaj w serwisie:


odkurzacze centralne
wnętrza

budowa

wokół domu

znajdź nas na facebook

Wentylatory PAMPERO

16 Stycznia 2011
Wentylatory Pampero – nowe spojrzenie na wentylację budynków mieszkalnych w świetle aktualnej normy oceny energetycznej budynków.

Skuteczna wentylacja budynków mieszkalnych od dawna jest celem działań projektowych naszych projektantów, coraz powszechniej też świadomy wybór właściwej wentylacji zakorzenia się w umysłach zarządców budynków, jak również bezpośrednio inwestorów i osób eksploatujących obiekty.

Wybór pomiędzy wentylacją grawitacyjną a mechaniczną, czy czasami nawet hybrydową, jest tematem codziennym w projektach naszych instalatorów, którzy zgodnie z najlepszą techniczną wiedzą chcą zaproponować projekt optymalny - skuteczny, a zarazem oszczędny, rygorystycznie utrzymujący normatywy wywiewu dla pomieszczeń, a zarazem elastycznie dopasowujący się do wymagań dobowego zapotrzebowania na powietrze wentylacyjne.

Wentylować grawitacyjnie – tak, hybrydowo - owszem, ciekawie i bardzo finezyjnie, ale gdy w grę wchodzi tylko mechaniczny sposób usuwania powietrza, to który system wentylacyjny wybrać i jakie wentylatory zastosować? Mnogość oferty rynkowej daje szeroki, ale niełatwy wybór. Sprostać przecież należy ostrym wymaganiom akustycznym, zapewnić normatywy higieniczne, brać pod uwagę uciążliwość akustyczną, zmienność potrzeb wentylacyjnych w okresie dobowego zapotrzebowania, uwzględnić stale rosnący koszt energii elektrycznej i próbować sprostać wymaganiom zawartym w przepisach normy energetycznej budynków.

Przeanalizujmy w świetle powyższych argumentów przydatność wentylatorów rodziny Pampero, które niedawno pojawiły się na naszym rynku. Sercem wentylatora jest wysokosprawny wirnik promieniowy z energooszczędnym silnikiem produkcji firmy Ebmpapst.Nowatorskie rozwiązanie napędu już od kilku lat staje się standardem na rynkach Europy zachodniej. Silnik EC pozwala przy niskim zastosowaniu mocy napędzać wirniki o wyższych parametrach przepływowych i pozwala w swojej konstrukcji na pełno zakresową regulację obrotów silnika wentylatora. Inwestor stosuje więc maszynę, której pracę może indywidualnie dopasować do potrzeb swojego obiektu, w komplecie bowiem jest zadajnik obrotów, który poprzez generację napięcia 0-10 V pozwala regulować wentylator w zakresie od 0 do 100 % jego możliwości .Obroty raz ustawione utrzymują charakterystykę wentylatora na krzywej im odpowiadającej. W przypadku zmiany charakterystyki hydraulicznej krzywa A oporów hydraulicznych sieci może zmienić się w krzywą o przebiegu B, wyznaczając tym samym inny punkt pracy wentylatora . W takiej sytuacji drastycznie spadnie wydajność powietrza odciąganego, a tym samym niekorzystnie pogorszą się warunki higieniczne powietrza
w pomieszczeniach wentylowanych.

Czy można temu zaradzić?
Wentylator Pampero skonstruowano tak, że potrafi on utrzymać zadany przez inwestora normatyw higieniczny i tym samym stały przepływ powietrza w kanałach wentylacyjnych, niezależnie od zmiany hydrauliki przewodu wentylacyjnego. W tym celu wyposażono wentylator w rurkę impulsową, którą zamocowano w dyszy wlotowej do wirnika. Jej zadaniem jest umożliwienie pomiaru ciśnienia statycznego przed wirnikiem w gardzieli wlotowej.

Pomiar tego ciśnienia w połączeniu z pomiarem ciśnienia statycznego na kanale wlotowym o średnicy nominalnej Ø315, jaką stanowi średnica otworu ssącego wentylatora na kryzie. Pozwala na określenie ciśnienia różnicowego Δp, a stąd już łatwo określić poziom wydajności wentylatora ze wzoru
 
V=k·
 
Wartość stałej k jest określana przez producenta, dla konkretnej typowielkości wentylatora . W przypadku wentylatora Pampero 315 , po pomiarach przepływowych, współczynnik k wynosi 181.8.
 
Co nam to daje w praktyce?
Stosując wentylator Pampero, inwestor znając stałą k, może po zmierzeniu manometrem ciśnienia różnicowego między gardzielą wlotową wirnika a kryzą wlotową wentylatora w prosty sposób określić wydajność wentylatora w danym przypadku montażowym, w sieci istniejącej w rzeczywistych parametrach hydraulicznych. A stąd już tylko krok do automatyzacji przepływu, bo skoro wentylator w prosty sposób reguluje swoje obroty i skoro jest możliwość pomiaru ciśnienia różnicowego, to czy nie istnieje „magiczna skrzynka”, która potrafi to wykorzystać i stworzyć wygodę inwestorowi lub rozwiązać ręce projektantowi wentylacji w tworzonym przez niego projekcie?

Oczywiście jest taka możliwość, wystarczy zaopatrzyć układ w regulator z zintegrowanym pomiarem ciśnienia i wygoda pracy układu staje się faktem. Regulator ten sam dopasowuje obroty wentylatora tak, by ustalony poziom zadanej wydajności wentylatora został utrzymany bez względu na zmianę hydrauliki kanału wentylacyjnego.

Drugą zaletą regulatora jest fakt, że pozwala on na ustawianie dwóch poziomów zadanej wydajności dla dwóch różnych interwałów czasowych. Wystarczy zaopatrzyć układ automatyki w zegar sterujący i przy pomocy pokręteł P1 i P2 ustawić różne poziomy wydajności wentylatora dla pór dziennej i nocnej jego pracy. Często w porze nocnej potrzeby wentylacyjne są niższe, tym samym można, zwiększając ekonomię pracy układu, zmniejszyć zużycie mocy, zmniejszając hałas urządzenia, a również minimalizując stratę ciepła, które uchodzi wraz z powietrzem wywiewanym.

Konstrukcja wentylatora w swojej istocie posiada sporych rozmiarów ekran, który ma dwojakie znaczenie. Pozwala w znaczny sposób na ukierunkowanie strugi powietrza usuwanego do góry, jak również, dzięki wyłożeniu od wewnątrz materiałem dźwiękoizolacyjnym, w znaczny sposób wygłusza pracę akustyczną wentylatora, minimalizując jego akustyczną uciążliwość do otoczenia.
Wyniki badań hałasu ( <66 dBA w odległości 1 m od wylotu ) wskazują, że wentylator i pod tym względem nie nastręcza kłopotów użytkownikowi. Wartości te klasyfikują go do grupy maszyn bardzo cichych . Dobrze to rokuje o jego użyteczności na obiektach mieszkaniowych. Również hałas do wewnątrz pomieszczenia zmniejszany przy pomocy tłumików opływowych, podstaw tłumiących lub po prostu przy pomocy specjalnej kulisy zawieszanej na kołnierzu podstawy dachowej jest niski i daje komfort wypoczynku w bardzo dobrych warunkach higienicznych, nawet w przypadku ostatnich kondygnacji budynków mieszkalnych, gdzie uciążliwość wentylatora jest największa (hałas do kanału <61 dBA w odległości 1m od wlotu).
 
Stworzono wentylator, urządzenie techniczne - przy jego konstrukcji wykorzystano jednak wszelkie możliwe obecnie techniczne nowości, celem wykonania urządzenia z dobrym wzornictwem. Zastosowane laminaty poliestrowo szklane, trwale barwione w sposób dowolny wg żądań użytkownika, dają mu formę estetyczną i ze wszech miar nowoczesną. Konstrukcyjnie urządzenie jest wytrzymałe, a część newralgiczną – ramę układu wirującego - wykonano z włókna węglowego i żywicy epoksydowej, dzięki czemu uzyskano lekkość, a zarazem dużą sztywność elementu.
To wszystko, wraz z omawianym w tekście zaletami układu wirującego, czyni coś, czego może dotąd jeszcze nie było – dało urządzeniu technicznemu duszę, ale kto napisał, że technika musi być jej pozbawiona, ona też jej potrzebuje, jak wszystko co w życiu jest dobre, piękne, funkcjonalne i zarazem bardzo użyteczne.
 
Krzysztof Nowak Uniwersal Katowice
Galeria:


powrót


Odwiedzono: 3486 razy
Opublikowano przez: Pomysł na dom
Data publikacji: 16 Stycznia 2011

Podziel się    Bruk Bet
podobne artykuły oferta eksperta


freshweb.pl | NetSoftware
2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone stat4u