Wyszukaj w serwisie:


odkurzacze centralne
wnętrza

budowa

wokół domu

znajdź nas na facebook

Jak zielony dach może wpływać na samopoczucie człowieka?

8 Października 2015
Duże miasta cechuje zwarta zabudowa i mała ilość terenów zieleni. Proporcje zabudowań w stosunku do naturalnej przyrody są drastycznie zaburzone, prowadząc do zmian miejscowych klimatu. Miejskie warunki mogą niekorzystnie wpływać na samopoczucie i organizm człowieka. Mieszkańcy miast są narażeni, zatem na działanie wielu szkodliwych czynników chemicznych, fizycznych i akustycznych. 
 

Obszary zabudowane zwykle w odczuciu są cieplejsze, ma to związek z występowaniem zjawiska fizycznego – miejskiej wyspy ciepła. Zjawisko to powoduje u ludzi zaburzenia w ocenie bodźców ciepła i ochładzaniu ciała. Zanieczyszczenia powietrza, intensywny i długotrwały hałas będący skutkiem wzmożonej komunikacji kołowej, wpływa szczególnie negatywnie na zdrowie. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery powoduje pojawianie się kwaśnych deszczy, które mają toksyczny wpływ na wody powierzchniowe, glebę a także powodują niszczenie elewacji budynków, co jest szczególnie istotne przy zachowaniu w dobrej kondycji zabytków architektonicznych. Zanieczyszczenia powodują zmętnienie atmosfery, czego skutkiem jest mniejsza ilość docierających promieni słonecznych. Niedobory promieniowania UV prowadzi do zaburzeń w syntezie witaminy D3 w organizmie człowieka. Nieustanny proces urbanizacji prowadzi do zubożenia naturalnej flory i fauny, wiążący się ze zmianami stosunków hydrogeologicznych, a skondensowane zabudowania ograniczają wymianę powietrza. Hałas znacząco wpływa na zdrowie systemu nerwowego u ludzi i zwierząt. Mieszkańcy miast przez to częściej cierpią na bóle głowy, nudności, problemy ze snem. Zmniejsza się sprawność umysłowa, koncentracja i wydajność w pracy. U wielu ludzi, hałas uszkadza zmysł słuchu, częściowo lub całkowicie. 
Lekarstwem na problemy miejskiego klimatu, jest zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych. Tereny zielone redukują negatywne skutki i są skuteczną metodą na poprawę jakości życia w mieście. Rośliny wydzielają fitoncydy – lotne związki, wpływające korzystnie niszcząc bakterie obecne w powietrzu. Przede wszystkim rośliny w procesie fotosyntezy produkują tlen, pochłaniając dwutlenek węgla. Tereny zieleni oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń, pyłów i kurzu, nawilżają je i ochładzają, poprzez zacienienie podłoża, które oddaje nadmiar promieni słonecznych w postaci energii cieplnej. Wpływają znacząco na ruchy powietrza, zapobiegając zastoiskom i tłumią hałas.
W obliczu intensywnych zabudowań miast zielone dachy są sposobem na zachowanie równowagi klimatycznej. Stopniowo zastępują zwykłe dachy i pełnią funkcje jak inne tereny zieleni. Zielone dachy w zależności o grubości warstw wyciszają budynki i pochłaniają hałas nawet do 46dB . Flora na stropodachu korzystnie zmienia mikroklimat. Temperatura bezpośrednio nad dachem jest zmniejszona od 3 do 5 °C. To ochłodzenie wpływa pozytywnie na najbliższe pomieszczenia mieszkalne i biurowe. W lecie chroni przed nadmiernym nagrzewaniem, zimą przed utrata ciepła. Powietrze jest nawilżane, oczyszczane i filtrowane z pyłów w 10 – 20 % i ujemnie jonizowane. Dwutlenek węgla jest niwelowany na rzecz produkcji tlenu. Rośliny pochłaniają ok. 200g kurzu/m2. Zielony dach dodatkowo wpływa na gospodarkę wód opadowych. Woda jest przejściowo magazynowana w podłożu oraz w tkankach roślin, tym samym tylko jej nadmiar odpływa do ścieków komunalnych. Wydłuża to obecność wody w jej naturalnym obiegu w przyrodzie i poprawia bilans wodny.  Dodatkowo system warstwowy oczyszcza wodę z metali ciężkich (ołów i kadm do 90%). Innym pozytywnym aspektem jest to, ze zielone dachy dają schronienie i są siedliskiem żerowania i bytowania wielu owadów i ptaków. 
Bezpośrednio rośliny wpływają na człowieka uruchamiając zmysły. Rośliny wydzielają związki chemiczne, aromatyczne zapachy, aktywizują wzrok swoim kształtem, kolorem, pokrojem. Roztaczają wokoło pozytywną aurę poprawiając samopoczucie psychofizyczne.  Posiadanie zadbanego zielonego dachu podnosi prestiż, wyraża status społeczny, zaspokaja potrzeby estetyczne. Obecnie rozwija się nowa dziedzina wiedzy – socjoogrodnictwo, która bada wpływ roślin na człowieka i porusza tematykę terapii ogrodniczej. Udowodniono, że przebywanie wśród zieleni i praca w ogrodzie pomaga wrócić chorym do zdrowia. Zielone dachy sprawiają, że krajobraz miejski jest bardziej atrakcyjny a mieszkańcy lepiej się w nim czują.

Autor: mgr inż. Monika Bartkowicz
Autorka jest absolwentką Sztuki Ogrodowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, florystyki oraz zawodowego kursu renowacji zabytków i architektury krajobrazu. Pracowała przy konserwacji zabytkowych budynków w Krakowie i na Dolnym Śląsku. Oprócz pracy zawodowej, jako nauczyciel zawodu architekta krajobrazu i florysta, w domowym zaciszu zajmuje się rękodziełem artystycznym i malarstwem. Interesuje się meblarstwem i dekoracją wnętrz, stale upiększa swoje otoczenie.
 
 
Źródła:
1. Człowiek wśród roślin. http://www.mojpieknyogrod.pl/ogrod-ozdobny/artykul/czlowiek-wsrod-roslin 
2. Królikowska J., Królikowski A., Zielone dachy, [w:] Królikowska J., Królikowski A. Wody Opadowe. Odprowadzanie, Zagospodarowanie, Podczyszczanie i Wykorzystanie, 2012 , s.207-229.
3. Lokalne warunki bioklimatyczne. http://www.imgw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=243&Itemid=277b 
4. McHoy P. 2003. Twój wymarzony ogród: projektowanie, zakładanie, aranżacja, Wyd. G+J Gruner + Jahr Polska, Warszawa s. 76.
5. Nowak J., Rośliny ozdobne – możliwości rozwoju produkcji i oddziaływanie na człowieka.http://ptno.ogr.ar.krakow.pl/Wydawn/FoliaHorticulturae/Spisy/FH2003Suplement/paper05.pdf 
6. Ślusarek J. 2010. Rozwiązania strukturalno –materiałowe balkonów, tarasów i dachów zielonych, Gliwice 2010, s. 51.
7. Środulska – Wielgus J. 2012. Elementy kulturowe ukształtowania, [w:] Łuczyńska – Bruzda M, Środulska - Wielgus J. Elementy naturalne i kulturowe środowiska, Kraków  2012, s. 96.
 Galeria:


powrót


Odwiedzono: 2454 razy
Opublikowano przez: Pomysł na dom
Data publikacji: 8 Października 2015

Podziel się    Bruk Bet
podobne artykuły oferta eksperta


freshweb.pl | NetSoftware
2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone stat4u